Archives

All posts for the month oktober, 2018

Voor de 28e keer organiseert B.C. Woodpecker haar open toernooi.
Hierbij willen wij U graag uitnodigen voor het volgende evenement:

TEAM TOERNOOI
A-, B- en C-klasse
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 

1. Deelname aan dit toernooi is mogelijk voor RECREANTEN,GEïNVITEERDE SPELERS, RBB en NBB-SPELERS.

2. Zoals bovengenoemd wordt er in drie klasses gespeeld:
A-klasse: 1e klasse RBB; t/m Top klasse NBB
B-klasse: 2e klasse en 3e klasse RBB
C-klasse: 4e en 5e klasse RBB en overige recreanten

Het toernooi vindt plaats in het Optisport Racketcentrum in Breda.
Er wordt gespeeld met de Yonex mavis 300 shuttle.

3. Men schrijft zich in als team met een minimale bezetting van twee dames en twee heren.

4. Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 per team.
Dit bedrag dient vooraf (uiterlijk 31-01-2019) te worden voldaan door het bedrag over te maken op bankrekening nummer t.n.v. B.C. Woodpecker, rekeningnummer NL80RABO0116708433.

5. De inschrijving sluit op 31 januari 2019.

6. Bij te veel inschrijvingen kunnen eventueel teams uitgeloot worden, reageer zo snel mogelijk!

7. Het complete wedstrijdreglement ontvangt u op het toernooi zelf, de oproep wordt u van te voren toegezonden tezamen met een route beschrijving.

8. De toernooileiding houdt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden maatregelen te treffen, die zij nodig acht in het belang van het toernooi.

9. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de toernooileiding, bestaande uit:

*Wim in ‘t Groen, tel.:06-53298991
*Mike van Ierland, tel.:06-51159013
*Viola van Dijk, tel.:06-11437192
*Astrid Schaareman, tel.:06-10389992
*Jacqueline Jansma, tel.: 06-39799665


Klik hier om u via de BC Woodpecker site in te schrijven
Mocht u t.z.t. geen bevestiging ontvangen,
stuur dan een mailtje naar toernooi@bcwoodpecker.nl 
of bel naar Astrid Schaareman: 06-10389992

Hopende op een spoedige inschrijving.
Met vriendelijke groeten,
de Technische Commissie BC Woodpecker

Beste Princenhagenaars, Dit jaar organiseert Stichting C.C. ’t Aogje voor de 32e maal de ‘Dorpskwis Princenhage’. De organisatie heeft vele bekende elementen van de Dorpskwis gehandhaafd, waardoor ongetwijfeld de spanning en amusementswaarde weer hoog zal zijn, en…. waarbij meerdere deelnemers kans maken op een prijs. GAAN JULLIE VOOR DE HOOFDPRIJS VAN € 250?
Aan de Dorpskwis kan worden deelgenomen door teams van vijf personen met een minimumleeftijd van 16 jaar. Deze teams kunnen bestaan uit leden van Princenhaagse verenigingen of groeperingen, maar ook een kaartclub, buurtvereniging, familie- of vriendenclub kunnen deelnemen.

DE DORPSKWIS ZIT DIT JAAR ALS VOLGT IN ELKAAR: Om 16:30 uur wordt tenminste één van uw leden verwacht in de hal van gemeenschapshuis De Koe, om daar een enveloppe in ontvangst te nemen met daarin de vier startopdrachten. Deze startopdrachten moeten jullie oplossen of uitvoeren voor het begin van het avondprogramma. Met deze opdrachten verdienen jullie een aantal punten, het verdiende aantal punten is de startsituatie bij het avondprogramma.

Uiterlijk 19:30 uur verwachten wij jullie team in de Grote Zaal van gemeenschapshuis De Koe.De uitgewerkte opdrachten worden ingeleverd in de hal van De Koe bij een medewerker van de werkgroep Dorpskwis. De voorronde bestaat uit vijf keer drie vragen. Het team mag zich in de voorronde bij laten staan door de achterban of gebruik maken van (digitale) hulpmiddelen. Tevens wordt dit jaar geëxperimenteerd met 2 rondes, waarin we een beroep doen op ‘parate kennis’.

Hierna plaatsen acht deelnemers zich rechtstreeks voor de halve finale. Van de overblijvers komen twee teams via de zogenaamde ‘herkansing’ eveneens in de halve finale. Hierin worden vragen gesteld over de volgende vijf categorieën: A. PRINCENHAGE EN OMGEVING B. SPORT C. CULTUUR D. ALGEMENE ONTWIKKELING EN E. ACTUALITEIT

G’eddut of g’eddut nie!
Op het toneel wordt om de beurt plaats genomen door één van de vijf verschillende ‘specialisten’ van uw vereniging. Het komt vanaf nu aan op de parate kennis. Vanaf de halve finale is er weer sprake van de bekende drukknop- en schrijfvragen. Na de halve finale gaan er acht van de tien deelnemers door naar de finale!

Het puntenaantal bij de start van de finale is afhankelijk van de plaatsing in de halve finale. De eerste drie teams krijgen bonuspunten, de overige teams starten met nul punten.

Voor de teams die na de finale eindigen op de plaatsen 1, 2 en 3 zijn er geldprijzen van respectievelijk € 250,00, € 125,00 en € 75,00 beschikbaar.

Tijdens de halve finale zullen er weer BONUS-vragen worden gesteld die meteen geld op kunnen opleveren. Wordt deze vraag goed beantwoord, dan wordt er meteen € 50,00 uitbetaald. Is het antwoord fout dan komt er nog een tweede kans voor de overige deelnemers. Bij het correct beantwoorden van de vraag bestaat de mogelijkheid het geldbedrag in te wisselen voor 5 punten.

Graag nodigen wij jullie uit om wederom (of voor een eerste keer) mee te doen.

WILLEN JULLIE MEEDOEN..????? Zorg dan dat de inschrijving uiterlijk zaterdag 10 november 2018 in ons bezit is:

Inschrijfformulier Dorpskwis Princenhage 2018

Nadere bijzonderheden, de namen van de deelnemende teams en het wedstrijdreglement zullen wij U zo spoedig mogelijk na die datum toezenden. Er kunnen slechts 20 groeperingen deelnemen en de volgorde van binnenkomst bepaalt de volgorde van accepteren van de inschrijving. Het is toegestaan met meerdere teams deel te nemen, maar bij een aantal van meer dan 20 inschrijvingen hebben andere verenigingen voorrang boven een tweede team. Wacht dus niet te lang met inschrijven!

Willem Schoonebeek, Werkgroep Dorpskwis  076-5650445.  06-12089654  dorpskwis@cctaogje.nl : http://www.cctaogje.nl/