Beste badmintonvrienden,

Zaterdag 15 juni 2019 is het weer zover: BC Hoeven Open!

Wij nodigen je uit om het badmintonracket ter hand te nemen en te gaan strijden voor de prijzen en natuurlijk de eeuwige roem! ?

Inschrijven kan via onderstaande link,
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx….

Verdere informatie vind je op de flyer op het speelbord bij jou in de zaal.

Met sportieve groet,

toernooicommissie BC Hoeven open

Beste badmintonvrienden,

Wij hebben besloten om een nachttoernooi te organiseren van zaterdag 16 op zondag 17 februari 2019. Wij willen jullie van harte uitnodigen om hieraan deel te nemen. Verdere informatie is te vinden op:  http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=F8EB1576-8424-452D-A41A-BA5FA7707376  of in flyer en het reglement in de bijlagen.

Nadere informatie bij: secretaris@bcprincenhage.nl

Met sportieve groet,

Toernooicommissie Ho-even nachttoernooi

5e editie van het

Oirschots KBL toernooi

Wat:   Badminton team toernooi

Waar:   Sporthal de Kemmer. Bloemendaal 5, Oirschot

Wanneer:   zondag 24 februari 2019 van 9:00 tot 18.00

Wie:   Team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren.

Poulesysteem:   2 gemengde dubbels, 1 heren dubbel en 1 dames dubbel

Kosten: 

Met lunch: 12,50 euro per persoon. Zonder lunch: 10 euro per persoon

GEGARANDEERD HELE DAG SPELEN!!!!

Heb je zin in een gezellige dag vol badminton?!

Schrijf je dan in voor 1 januari 2019. We kunnen 18 teams plaatsen deze dag, volgorde van inschrijving is bepalend. Zorg dat je snel inschrijft, want VOL = VOL. Bij inschrijving ga je akkoord dat er foto’s op onze website worden geplaatst ter promotie van ons toernooi.

Inschrijfformulier op te vragen bij: secretaris@bcprincenhage.nl

 

Voor de 28e keer organiseert B.C. Woodpecker haar open toernooi.
Hierbij willen wij U graag uitnodigen voor het volgende evenement:

TEAM TOERNOOI
A-, B- en C-klasse
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 

1. Deelname aan dit toernooi is mogelijk voor RECREANTEN,GEïNVITEERDE SPELERS, RBB en NBB-SPELERS.

2. Zoals bovengenoemd wordt er in drie klasses gespeeld:
A-klasse: 1e klasse RBB; t/m Top klasse NBB
B-klasse: 2e klasse en 3e klasse RBB
C-klasse: 4e en 5e klasse RBB en overige recreanten

Het toernooi vindt plaats in het Optisport Racketcentrum in Breda.
Er wordt gespeeld met de Yonex mavis 300 shuttle.

3. Men schrijft zich in als team met een minimale bezetting van twee dames en twee heren.

4. Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 per team.
Dit bedrag dient vooraf (uiterlijk 31-01-2019) te worden voldaan door het bedrag over te maken op bankrekening nummer t.n.v. B.C. Woodpecker, rekeningnummer NL80RABO0116708433.

5. De inschrijving sluit op 31 januari 2019.

6. Bij te veel inschrijvingen kunnen eventueel teams uitgeloot worden, reageer zo snel mogelijk!

7. Het complete wedstrijdreglement ontvangt u op het toernooi zelf, de oproep wordt u van te voren toegezonden tezamen met een route beschrijving.

8. De toernooileiding houdt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden maatregelen te treffen, die zij nodig acht in het belang van het toernooi.

9. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de toernooileiding, bestaande uit:

*Wim in ‘t Groen, tel.:06-53298991
*Mike van Ierland, tel.:06-51159013
*Viola van Dijk, tel.:06-11437192
*Astrid Schaareman, tel.:06-10389992
*Jacqueline Jansma, tel.: 06-39799665


Klik hier om u via de BC Woodpecker site in te schrijven
Mocht u t.z.t. geen bevestiging ontvangen,
stuur dan een mailtje naar toernooi@bcwoodpecker.nl 
of bel naar Astrid Schaareman: 06-10389992

Hopende op een spoedige inschrijving.
Met vriendelijke groeten,
de Technische Commissie BC Woodpecker

Beste Princenhagenaars, Dit jaar organiseert Stichting C.C. ’t Aogje voor de 32e maal de ‘Dorpskwis Princenhage’. De organisatie heeft vele bekende elementen van de Dorpskwis gehandhaafd, waardoor ongetwijfeld de spanning en amusementswaarde weer hoog zal zijn, en…. waarbij meerdere deelnemers kans maken op een prijs. GAAN JULLIE VOOR DE HOOFDPRIJS VAN € 250?
Aan de Dorpskwis kan worden deelgenomen door teams van vijf personen met een minimumleeftijd van 16 jaar. Deze teams kunnen bestaan uit leden van Princenhaagse verenigingen of groeperingen, maar ook een kaartclub, buurtvereniging, familie- of vriendenclub kunnen deelnemen.

DE DORPSKWIS ZIT DIT JAAR ALS VOLGT IN ELKAAR: Om 16:30 uur wordt tenminste één van uw leden verwacht in de hal van gemeenschapshuis De Koe, om daar een enveloppe in ontvangst te nemen met daarin de vier startopdrachten. Deze startopdrachten moeten jullie oplossen of uitvoeren voor het begin van het avondprogramma. Met deze opdrachten verdienen jullie een aantal punten, het verdiende aantal punten is de startsituatie bij het avondprogramma.

Uiterlijk 19:30 uur verwachten wij jullie team in de Grote Zaal van gemeenschapshuis De Koe.De uitgewerkte opdrachten worden ingeleverd in de hal van De Koe bij een medewerker van de werkgroep Dorpskwis. De voorronde bestaat uit vijf keer drie vragen. Het team mag zich in de voorronde bij laten staan door de achterban of gebruik maken van (digitale) hulpmiddelen. Tevens wordt dit jaar geëxperimenteerd met 2 rondes, waarin we een beroep doen op ‘parate kennis’.

Hierna plaatsen acht deelnemers zich rechtstreeks voor de halve finale. Van de overblijvers komen twee teams via de zogenaamde ‘herkansing’ eveneens in de halve finale. Hierin worden vragen gesteld over de volgende vijf categorieën: A. PRINCENHAGE EN OMGEVING B. SPORT C. CULTUUR D. ALGEMENE ONTWIKKELING EN E. ACTUALITEIT

G’eddut of g’eddut nie!
Op het toneel wordt om de beurt plaats genomen door één van de vijf verschillende ‘specialisten’ van uw vereniging. Het komt vanaf nu aan op de parate kennis. Vanaf de halve finale is er weer sprake van de bekende drukknop- en schrijfvragen. Na de halve finale gaan er acht van de tien deelnemers door naar de finale!

Het puntenaantal bij de start van de finale is afhankelijk van de plaatsing in de halve finale. De eerste drie teams krijgen bonuspunten, de overige teams starten met nul punten.

Voor de teams die na de finale eindigen op de plaatsen 1, 2 en 3 zijn er geldprijzen van respectievelijk € 250,00, € 125,00 en € 75,00 beschikbaar.

Tijdens de halve finale zullen er weer BONUS-vragen worden gesteld die meteen geld op kunnen opleveren. Wordt deze vraag goed beantwoord, dan wordt er meteen € 50,00 uitbetaald. Is het antwoord fout dan komt er nog een tweede kans voor de overige deelnemers. Bij het correct beantwoorden van de vraag bestaat de mogelijkheid het geldbedrag in te wisselen voor 5 punten.

Graag nodigen wij jullie uit om wederom (of voor een eerste keer) mee te doen.

WILLEN JULLIE MEEDOEN..????? Zorg dan dat de inschrijving uiterlijk zaterdag 10 november 2018 in ons bezit is:

Inschrijfformulier Dorpskwis Princenhage 2018

Nadere bijzonderheden, de namen van de deelnemende teams en het wedstrijdreglement zullen wij U zo spoedig mogelijk na die datum toezenden. Er kunnen slechts 20 groeperingen deelnemen en de volgorde van binnenkomst bepaalt de volgorde van accepteren van de inschrijving. Het is toegestaan met meerdere teams deel te nemen, maar bij een aantal van meer dan 20 inschrijvingen hebben andere verenigingen voorrang boven een tweede team. Wacht dus niet te lang met inschrijven!

Willem Schoonebeek, Werkgroep Dorpskwis  076-5650445.  06-12089654  dorpskwis@cctaogje.nl : http://www.cctaogje.nl/

Uitnodiging Teamtoernooi 30 September 2018

(aanvang wedstrijden 09:00 uur, aanwezig 08:45 uur)

Locatie : Sporthal : de Leye

Baerdijk 43, 5061 GG Oisterwijk

Elk team bestaat uit 2 á 3 dames en 2 á 3 heren en kan ingeschreven worden in de volgende klassen:

A-klasse (BBF): 1e en 2e klasse RBB / 2e en 3e klasse BN

B-klasse (BBF): 3e en 4e klasse RBB / 4e en 5e klasse BN

C-klasse (BBF): recreatieve spelers en spelers 4e klasse RBB of lager

Er worden alleen dubbels en mixen gespeeld en dit volgens het rallypoint systeem. Kosten per deelnemer € 12,50 (inclusief lunch). Het inschrijfgeld dient voor 16 september 2018 te worden overgemaakt op bankrekening NL53RABO0305361600 ten name van OBV te Oisterwijk o.v.v. OBV teamtoernooi 2018 en jullie teamnaam. De inschrijving is pas compleet wanneer zowel het inschrijfformulier als het inschrijfgeld ontvangen zijn. De contactpersoon ontvangt voor een bevestiging van de toernooicommissie, wanneer de inschrijving definitief is. Inschrijven geschiedt op volgorde van binnenkomst en zal afgestemd worden op het aantal inschrijvingen per speelklasse.Vol is vol.

Inschrijving sluit op: 16 september 2018

 

Inschrijven via mail toernooicommissie@bc-obv.nl

Beste badmintonvrienden,
BC Nivo luidt het competitiejaar 2018/2019 in met een teamtoernooi. Vanaf vandaag hebben jullie weer de mogelijkheid om in te schrijven!
Het toernooi vindt plaats op zondag 16 september 2018. Er zal gespeeld worden van 9.00 uur tot 18.00 uur in Sportcentrum Teteringen (Donkerstraat 36, 4847 EJ Teteringen).
Teams kunnen inschrijven in de volgende klassen:
A-klasse: 1e en 2e klasse RBB / 2e en 3e klasse BNL / BBF classificatie A
B-klasse: 3e en 4e klasse RBB / 4e en 5e klasse BNL / BBF classificatie B
C-klasse: recreatieve spelers en spelers uit de 5e klasse RBB of lager / BBF classificatie C
Junioren (tot 17 jaar):
D-klasse : Onder 17 jaar
E-klasse: Onder 15 jaar
E-klasse: Onder 13 jaar
E-klasse: Onder 11 jaar
De onderdelen die gespeeld worden zijn: damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel. Er wordt niet gespeeld volgens een afvalsysteem, dus je bent de hele dag verzekerd van het spelen van leuke partijen! Teams kunnen zich inschrijven via het volgende online inschrijfformulier: https://goo.gl/R41BMp. De deadline voor inschrijving verloopt op vrijdag 15 augustus 2018. Mocht je problemen ondervinden met je inschrijving, mail dan naar: toernooi@bcnivo.nl. Het inschrijfgeld voor volwassen teams bedraagt € 45,- en € 30,- voor junioren per team. Dit bedrag dient zo spoedig mogelijk na inschrijving overgemaakt te worden op bankrekening NL45INGB0004141595 ten name van BC NIVO te Breda o.v.v. jullie teamnaam. De Junioren prijsuitreiking zal plaatsvinden rond 16.30 uur; de Senioren prijsuitreiking rond 17.30 uur. Na de prijsuitreiking kun je de dag gezellig afsluiten met een overheerlijk Indisch buffet. De kosten bedragen hiervoor € 8,- per persoon en via het inschrijfformulier kan aangegeven worden hoeveel mensen van jullie/gerelateerd aan jullie team hier gebruik van willen maken. Dit kunnen dus ook meegekomen supporters of familieleden zijn.

De inschrijving is pas compleet wanneer zowel het inschrijfformulier, het inschrijfgeld en het buffet geld ontvangen zijn. Jullie definitieve deelname en betalingsbevestiging zal voor zondag 2 september 2018 gemaild worden aan de teamcaptains. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en zal afgestemd worden op het aantal inschrijvingen per speelklasse. Let op VOL = VOL! Ongeveer 1 week voor aanvang van het toernooi ontvangen de teamcaptains een mail met daarin een routebeschrijving, wedstrijdreglement en het wedstrijdschema. We kijken uit naar jullie inschrijving en graag tot ziens op 16 september 2018.
Een sportieve groet,
De Toernooicommissie van BC NIVO.

Beste BCP-leden,

Komend seizoen zullen we de prijzen verhogen van drankjes en hapjes in Homecourt. Deze prijsverhoging zal door gebruikers van de Homecourt Clubcard niet “gevoeld” worden. Bij het opwaarderen via iDeal krijgt men 10% extra geld op de pas.

10 Euro storten geeft een tegoed van 11 Euro

50 Euro storten geeft een tegoed van 55 Euro, enz.

Ofwel, men krijgt 10% korting op de prijzen in de kantine. De eerste pas is gratis aan de bar te verkrijgen.

 

Gegroet, John Stoopen

Voorzitter Barons Breda Basketball